William Shakespeare ประวัตินักกวีระดับโลก

William Shakespeare เข้าพิธีรับศีลเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1564 เขาเป็นทั้งนักกวีและนักเขียนชาวอังกฤษ ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษและของโลก มีฉายาว่า ‘Bard of Avon’ หรือ กวีแห่ง Avon งานเขียนของเขาที่ยังเหลือมาจนถึงปัจจุบัน มีบทละคร 38 เรื่อง กวีนิพนธ์แบบ Sonnet 154 เรื่อง กวีนิพนธ์แบบยาว 2 เรื่อง รวมทั้งบทกวีอื่นๆ อีกมากมายหลายชุด ตลอดจนได้รับการแปลไปเป็นภาษาอื่น

William Shakespeare เกิด ณ เมือง Stratford ริมแม่น้ำ Avon เมื่อเขามีอายุได้ 18 ปี เขาได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ Anne Hathaway มีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ Susanna และฝาแฝด Hamnet กับ Judith

ช่วงค.ศ. 1585-1592 เขามีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงในกรุง London ต่อมาเขาจึงได้เป็นนักเขียน รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในคณะละคร Lord Chamberlain’s Men ที่ในภายหลังมีชื่อเสียงในนาม King’s Men William Shakespeare เมื่อทำงานจนอายุใกล้ถึงฝั่ง เขาได้เกษียณตัวเองกลับไปยัง Stratford ในปี ค.ศ. 1613 และเสียชีวิตลงในอีก 3 ปีต่อมา ไม่มีบันทึกบอกเล่าใดปรากฏให้เห็นถึงชีวิตส่วนตัวของ William Shakespeare มากนัก

โดยผลงานที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ของ William Shakespeare ประพันธ์ขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1590 – 1613 ในช่วงยุคแรก บทละครจะเน้นแนวชวนหัวกับอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับความนิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาเขาจึงได้เขียนบทละครโศกนาฏกรรมหลายเรื่อง โดยเรื่องที่ได้รับการยกย่อง คือ Hamnet , King Lear และ Macbeth ซึ่งถือว่าเป็นบทละครชั้นเลิศของวรรณกรรมอังกฤษ ในช่วงปลายของชีวิต งานเขียนของเขาจะเปลี่ยนไปในแนวสุข -โศกนาฏกรรม หรือแนว Romance

บทละครของเขาได้รับการตีพิมพ์พร้อมเผยแพร่ออกไป ในหลากหลายรูปแบบ ในปี ค.ศ. 1623 เพื่อนร่วมงาน 2 sคนในคณะละครของเขา ได้ตัดสินใจตีพิมพ์ ‘First Folio’ ซึ่งเป็นการรวบรวมงานเขียนของ William Shakespeare เป็นครั้งแรก โดยในได้มีการบรรจุบทละครที่เชื่อกันว่าเป็นงานเขียนของ Shakespeare เอาไว้ทั้งหมดหากแต่ขาดไปเพียง 2 เรื่องเท่านั้น

แม้แต่ในยุคสมัยของเขาเองก็ตาม William Shakespeare ก็ยังคงเป็นนักเขียนที่ได้รับการยกย่อง หากแต่เขาได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูงก็เมื่อกาลเวลาเดินทางมาถึงในปัจจุบันนี้ โดยตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 กวียุค Romantic ให้การยกย่อง Shakespeare ในฐานะ ‘อัจฉริยะ’ จนกระทั่ง George Bernard Shaw เรียกเขาว่า Bardolatry หรือ เทพแห่งกวี

ต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการดัดแปลงผลงาน ของเขาออกไปในแนวทางใหม่ๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามผลงานของเขายังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจนกระทั่งปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการนำไปแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ในทุกประเทศทุกวัฒนธรรมทั่วทั้งโลก