จุดเริ่มต้นรางวัลโนเบล

รางวัลโนเบลที่ทุกคนรู้จักกันนั้นเกิดขึ้นได้เพราะ อัลเฟรด แบร์นฮาร์ด โนเบล (Alfred Bernhard Nobel) เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2376 กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เดิมทีแล้วอัลเฟรด โนเบลมีพื้นฐานทางบ้านที่ดีและรวยมากแต่เกิดการล้มลายเนื่องจากกิจการที่ทำอยู่ประสบปัญหา จากนั้นจึงได้ย้ายไปอยู่ที่

"จุดเริ่มต้นรางวัลโนเบล"

รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมคนแรกของโลก

  ซุลญี พรูดอม (Sully Prudhomme) เกิดที่กรุง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2382 จากเดิมนั้นตั้งใจว่าจะศึกษาเพื่อเป็นวิศวกรซึ่งตอนหลังนั้นได้เกิดเปลี่ยนใจ เป็นศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและบทกวี อีกทั้งยังกล่าวว่าจะทำกวีและปรัชญาที่มีการผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน

"รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมคนแรกของโลก"

โนเบลสาขาวรรณกรรมแห่งอเมริกา

แฮร์รี่ ซินแคลร์ ลูอิ๊ส (Harry Sinclair Lewis) เป็นนักเขียนที่มีความสามารถหลากหลายด้วยผลงาน นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร เริ่มต้นชีวิตเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 ที่รัฐมินนิโซตา บิดาประกอบอาชีพเป็นแพทย์ พ.ศ. 2445 ลูอิ๊สได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเยลและจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2451ซึ่งเป็นบรรณาธิการ

"โนเบลสาขาวรรณกรรมแห่งอเมริกา"