มูลนิธิบทกวีในชิคาโก้

มูลนิธิ จัดว่าเป็นองค์กรประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งมูลนิธิทุกประเภทก็คือการทำเพื่อสาธารณชน ทำเพื่อการกุศล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม, ศาสนา, วรรณคดี, วิทยาศาสตร์ หรือเรื่องอะไรก็ได้แต่จุดประสงค์หลักจะต้องไม่แสวงหา

"มูลนิธิบทกวีในชิคาโก้"