William Blake ประวัตินักกวีระดับโลก

William Blake เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1757 เสียชีวิตลงในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1827 เขาเป็นทั้งกวีและนักวาดภาพชาวอังกฤษ เขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ หากแต่ผลงานของเขากลับได้รับการยอมรับ ในประวัติศาสตร์ทั้งงานบทกวีนิพนธ์และภาพวาด ผลงานของเขาเคยได้รับยกย่องว่า ‘มีความโดดเด่นก้าวหน้ากว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Britain ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้’ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเดินทางไปไหน อีกทั้งเขายังเคยเดินทางออกไปจากกรุง London เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต แต่ทว่าผลงานของเขากลับแสดงให้เห็นถึงพลังจินตนาการอันยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก ผลงานของ William Blake แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ เฉพาะของศิลปินในยุค Romantic หรืออาจก่อนยุค Romantic เสียด้วยซ้ำ เนื่องจากงานของเขาส่วนใหญ่ จะถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ 18 ลักษณะของงานถึงแม้จะแสดงให้เห็นถึงความเคารพยำเกรงในพระคัมภีร์ Bible แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นปฏิปักษ์ต่อคริสตจักร Blake ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุดมการณ์รวมทั้งความทะเยอทะยานของกลุ่มนักปฏิวัติฝรั่งเศส อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากนักคิดผู้โด่งดัง เช่น Jacob Boham และ Emanuel Swedenborg ถึงแม้จะรู้ถึงแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของเขา หากแต่งานของ Blake เองก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังมีความเป็นอัตลักษณ์สูง นักวิชาการในคริสต์ศตวรรษ 19 คนหนึ่งได้อธิบายถึง Blake ว่าเป็นเหมือน ‘ดวงประทีปอันโชติช่วง’ William Blake เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน โดยเขาออกเดินทางออกนอก London เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น หากแต่ผลงานที่เขาสร้างขึ้นล้วนมีความโดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า William Blake เป็นศิลปินที่มีพลังจินตนาการอันสูงส่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับผลงานชิ้น Songs of Innocence…

"William Blake ประวัตินักกวีระดับโลก"

Sir Walter Raleigh ประวัตินักกวีระดับโลก

Sir Walter Raleigh เป็นชายที่มากความสามารถ มีทักษะทั้งทางด้าน กวี, นักเขียน, ข้าราชสำนัก รวมทั้งนักล่าอาณานิคม เขาเป็นชนชั้นนำของประเทศอังกฤษรุ่นบุกเบิก ซึ่งร่วมสร้างตำนานในเหตุการณ์ ‘British Empire’ Raleigh ได้เข้าศึกไปศึกษาในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เมื่อตอนอายุ 14 ปี เรียนอยู่เป็นเวลา 3 ปี ยังไม่ทันจบการศึกษาดีก็ออกไปเสียเฉยๆ เพราะเขาต้องการเก็บเกี่ยวความรู้ด้วยการท่องเที่ยวผจญภัยในโลกกว้างบ้าง ซึ่ง ณ ขณะนั้น พวกเจ้านครต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสได้มีการรบสู้รบกัน เพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ Raleigh ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหลังจากออกจากวิทยาลัยด้วยอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น และเขาได้เข้าไปทำการรบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง จนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักรบผู้เก่งกล้า หลังจากนั้นเขาจึงเดินทางกลับมายังประเทศอังกฤษ Raleigh ได้อาสาออกไปรบอีกครั้งเมื่อมีเกิดเหตุจลาจลระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์ ทำให้เมื่ออายุได้ 29 ปี เขาจึงได้เข้ารับราชการในราชสำนัก เป็นคนรับใช้ของเจ้าใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ พระนางเจ้า Elizabeth โดยพระนางเจ้า Elizabeth ท่านทรงอยู่ในราชสมบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2101-2146 ได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ มีกองทัพเรือที่เข้มแข็ง รวมทั้งการคมนาคมที่แสนสะดวกสบาย จึงทำให้มีสินค้าออกไปทั่วทุกทิศ พระนางเจ้า Elizabeth ไม่เคยอภิเษกสมรสตลอดพระชนม์ชีพ ท่านเป็นราชินีที่ฉลาด เข้มแข็ง สามารถเขียน – พูดภาษากรีก, ละติน, ฝรั่งเศสและอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี ท่านใช้อำนาจแบบเผด็จการที่เต็มไปด้วยความเข้มงวดและเหี้ยมหาญ โดย Raleigh ที่ได้เข้ารับราชการแล้ว ชื่อเสียงของเขา ได้ทราบไปถึงพระนางเจ้า Elizabeth ท่านจึงทรงทดลองให้งานกับ Raleigh…

"Sir Walter Raleigh ประวัตินักกวีระดับโลก"

Robert Burns ประวัตินักกวีระดับโลก

Robert Burns เป็นกวีชาวสก๊อตเเลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับชั้นครู อีกทั้งยัง เป็นรู้จักกันอย่างกว้างขวางในสก๊อตเเลนด์และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เขาเกิดวันที่ 25 มกราคม ปี ค.ศ. 1759 โดยเขาเป็นลูกชายคนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 7 คนของครอบครัว ทางบ้านของเขาประกอบอาชีพปศุสัตว์ หากแต่พ่อของเขาก็สอนความรู้ทางด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางให้กับลูกๆ ทุกคน Robert Burns ได้สร้างสรรค์ผลงานบทกวีออกมามากมาย ทั้งในภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาสากล และภาษาท้องถิ่นอย่างภาษาสก๊อตบ้านเกิด ถึงแม้ว่างานเขียนส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม อีกทั้งเขายังเป็นคนที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองออกมาอย่างเปิดเผย จึงมีชื่อเสียงในหมู่ชาวสก๊อตเเลนด์ อีกทั้งเขายังเป็นผู้บุกเบิกแนวทาง การเคลื่อนไหวแบบโรแมนติก หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Romantic movement ซึ่งต่อมามันได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ก่อตั้งซึ่งมีแนวคิดทางการเมืองในรูปแบบเสรีนิยม โดยผลงานอันทรงคุณค่าของเขามีทั้งในรูปแบบบทกวี , บทเพลง ซึ่งมีทั้งเพลงพื้นเมืองของสก๊อตเเลนด์ และเพลงที่เมืองชื่อเสียงกว้างไกลอย่าง Auld Lang Syne รวมทั้งเพลงชาติของสก๊อตเเลนด์อย่างไม่เป็นทางการ ในส่วนของผลงานทางด้านกวีที่มีชื่อ เช่น A Red , Red Rose; A Man’s A Man for A’ That; To a Louse; To a Mouse; The Battle of Sherramuir; Tam o’ Shanter, and Ae Fond Kiss. รวมทั้งผลงานอื่นๆ…

"Robert Burns ประวัตินักกวีระดับโลก"