รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมคนแรกของโลก

 

ซุลญี พรูดอม (Sully Prudhomme) เกิดที่กรุง ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2382 จากเดิมนั้นตั้งใจว่าจะศึกษาเพื่อเป็นวิศวกรซึ่งตอนหลังนั้นได้เกิดเปลี่ยนใจ เป็นศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและบทกวี อีกทั้งยังกล่าวว่าจะทำกวีและปรัชญาที่มีการผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เรื่องแรกที่เขียนขึ้นมาได้แก่ Stances et Poèmes เมื่อปี พ.ศ. 2408 และได้รับการยกย่องโดย Sainte-Beuve ซึ่งการตีพิมพ์นี้ได้เริ่มขึ้นก่อนที่จะเกิดสงครามสงครามฝรั่งเศส-ปรัสเซีย(Franco-Prussian)  เมื่อสงครามได้สงบลง พรูดอม จึงได้เริ่มเขียนอีกครั้งเกี่ยวกับโรงเรียนสอนวิทยาศาสตร์ในจีนกับปรัชญา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Lucretius’s De rerum natura ในการแปลหนังสือเล่มแรก บทกวีและร้อยแก้วที่ซุลญี พรูดอม ได้ทำการแต่งไว้ก่อนจะสิ้นใจเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2450 รวมทั้งหมดแล้วมีประมาณ 19 เล่มด้วยกัน

เรื่องรับความนิยมนั้นเกี่ยวกับปรัชญาความงามที่ได้เขียนไว้ โดยกล่าวคือเป็นการวิเคราะห์ประสบการณ์ของบุคคลและพฤติกรรมรวมถึงจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคคลเมื่อมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้า จนกระทั้งปลายปี พ.ศ. 2455 มีการประชุมเกี่ยวกับความงามที่พูดถึงความงานแบบไหนนับเป็นศิลปะหรือศูนย์กลางของความสวยงามนั้นเองและนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ซุลญี พรูดอม แสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เค้าได้เขียนขึ้นมานั้นในระยะหลังมีความเกี่ยวข้องและตรงกับความตั้งใจที่เค้าได้คิดไว้ตั้งแต่แรก เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายในการเขียนกวีเรียกได้ว่าแทบจะทุกแนว เช่น ความยุติธรรม ความสุข ศาสนา

Kawabata_Kenzaburo_Gao

สำหรับในแถบเอเชียประเทศที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมนั้นมีเพียง 3 ท่านตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นมา โดยชาวญี่ปุ่นได้รับรางวัลถึง 2 ครั้งด้วยกันได้แก่ ยาสึนาริ คาวาบาตะ (Kawabata Yasunari) และเค็นซะบุโร โอเอะ (Kenzaburo Oe) อีกท่านหนึ่งได้แก่ เกา ซิ่ง เจี้ยน (Gao Xingjian) เป็นลูกครึ่งจีนฝรั่งเศส

ยาสึนาริ คาวาบาตะ เป็นนักเขียนนวนิยายรวมถึงเรื่องสั้น ได้รับรางวัลเมื่อปี พ.ศ. 2511 เกิดใน โอซาก้า นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้ว คาวาบาตะยังเป็นนักข่าว รวมแล้วได้สร้างผลงานไว้ถึง 12 เรื่องด้วยกัน

เค็นซะบุโร โอเอะ เกิดที่ เมืองชิโกกุ จังหวัด เอะฮิเมะ เมื่อ 31 มกราคม พ.ศ. 2478 ผลงานที่ได้รับความนิยม A Personal Matter, The Silent Cry ได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้รับอิทธิพลการเขียนวรรณคดีจากฝั่งของฝรั่งเศสและอเมริกัน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลอื่นๆ เช่น Akutagawa Prize, Shinchosha Literary Prize, Tanizaki Prize, Noma Prize, Yomiuri Prize, Jiro Osaragi Prize (Asahi Shimbun), Nobel Prize in Literature, Order of Culture, Legion of Honour

เกา ซิ่ง เจี้ยน รับรางวัลโนเบลเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นบุคคลที่มีผลงานหลายด้านเช่น การแสดงละครด้วยการแปลและกำกับ เขียนนิยาย เขียนบทกวี ตำรา ภาพวาด เป็นต้น