ความหมายของกวีและกลอน

book-one

กวี คือ ผู้คนที่มีศิลปะหรือเชี่ยวชาญในการประพันธ์ร้อยกรอง ซึ่งนำคำต่างๆ มารวมกับแล้วเกิดความสวยงามในประโยคนั้นๆ เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าบทกลอน กวีนี้รวมถึงวรรณคดี สมัยก่อนนั้นหากใครได้เป็นกวี แปลว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีความฉลาด มีสติปัญญาดีมากคนหนึ่ง และบางยุคสมัยจะรับการยกย่องจากสังคมชั้นสูงอีกด้วย กวีจะมีการกำหนดน้ำหนักของเสียงในแต่ละคำเพื่อให้เกิดความไพเราะมากขึ้น  ผู้ที่เป็นกวีในปัจจุบันยังนับรวมถึงผู้ที่แต่งเรื่องสั้นและนวนิยายด้วย ซึ่งหากแต่งเป็นเพลงจะเรียกว่า คีตกวี การประพันธ์ใช้บทร้อยกลองแบบฉันทลักษณ์ ซึ่งแบ่งออกได้ 7 อย่างด้วยกันคือ กลบท ร่าย ลิลิต กาพย์ โคลง กลอน  และฉันท์ กวีเองแบ่งได้อีก 4 ประเภทตามวรรณคดีคือ

1.อรรถกวี เป็นกวีที่แต่งตามเหตุการณ์หรือตามความเป็นจริง เช่นได้ไปพบกับบางอย่างด้วยตนเองจึงนำมาร้อยเรียงเป็นบทกวี

2.สุตกวี เป็นการแต่งกวีตามที่ได้ยินเรื่องเล่าสืบต่อกันหรือได้ฟังมา

3.จินตกวี แต่งโดยใช้จินตนาการหรือความคิดของตนเองออกมาเป็นเรื่องราว

4.ปฏิภาณกวี betflik pg เป็นการแต่ง ณ เวลานั้นโดยทันที จากไหวพริบของตนเอง

กลอนนั้นจัดอยู่ในหมวดฉันทลักษณ์เช่นกันแต่จะเน้นเรื่องของการสัมผัสคำ จำนวนคำ โดยแบ่งได้ 5 หลักใหญ่

1.แบ่งได้ตามจำนวนคำ คือ กำหนดคำเท่ากันทุกวรรค และ กำหนดคำในวรรคโดยประมาน

2.แบ่งตามการส่งสัมผัส คือ การส่งสัมผัสเหมือนกลอนสุภาพ และการส่งสัมผัสแบบกลอนชาวบ้าน

3.แบ่งตามคำขึ้นต้น คือ กลอนบังคับคำขึ้นต้น เช่น กลอนสักวา และไม่บังคับคำ เช่น กลอนสี่ กลอนหก

4.แบ่งตามบทขึ้นต้น คือ บังคับคำขึ้นต้นเต็มบท เช่น กลอนเจ็ด กลอนเก้า และบังคับขึ้นต้นแต่ไม่เต็มบท เช่น กลอนนิราศ

5.แบ่งตามคณะ คือ ไม่สัมผัสระหว่างคณะ เช่น กลอนดอกสร้อย และสัมผัสระหว่างคณะ เช่น ก่อนเสภา กลอนนิทาน

poet-thai

ประเทศไทยเองกลอนได้รับความนิยมในยุครัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และยังเป็นยุคเดียวกันกับสุนทรภู่กวีเอกที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งกลอนนั้นจะมีการแบ่งตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานคือ

กลอนอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน กลอนนิราศ กลอนสี่ กลอนหก กลอนเจ็ด กลอนแปด และกลอนเก้า

กลอนร้องโต้ตอบกัน เช่น กลอนเพลงชาวบ้าน กลอนเสภา กลอนดอกสร้อย

ในต่างประเทศเองก็มีนักกวีและนักแต่งกลอนที่โด่งดังอยู่เช่นกัน ส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นผลงานเป็นที่รู้จักกันดีแค่ไหนครั้งหน้าเราจะมีติดตามกัน กับนักกวีชื่อดังทั่วโลกที่ฝากผลงานไว้เช่นสุนทรภู่