ประวัติ Daniel Morden และหนังสือกวีที่ได้รับความนิยม

หากจะพูดถึงนักเขียนหรือนักกวีระดับโลกเชื่อว่าคนที่รักในการอ่านหนังสือวรรณกรรม บทกวี ต่างๆ น่าจะมีเหล่าบรรดานักเขียนในดวงใจกันแทบทั้งนั้น เพราะแต่ละคนก็จะมีลีลาในการเขียน การเล่าเรื่อง สไตล์ของเรื่อง เนื้อหารที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไป เมื่อเป็นแบบนี้จึงทำให้แต่ละเรื่องที่ถูกเขียนออกมาเป็นวรรณกรรม

"ประวัติ Daniel Morden และหนังสือกวีที่ได้รับความนิยม"

นักกวีและจุดเริ่มต้น

ตัวอักษรกลั่นกรองเป็นถ้อยความ ศิลปะทางภาษา ที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อสร้างความสุนทรียะ ผู้สร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว เรียกว่า “นักกวี” ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์ต่างๆ และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ กวี หรือ กวีนิพนธ์ หมายถึง บทประพันธ์ ลำนำ บทกลอน กวีวัจนะ คำประพันธ์ กาพย์กลอน บันเทิงคดี

"นักกวีและจุดเริ่มต้น"

กวีที่ยิ่งใหญ่ยุค 20 แห่งไอร์แลนด์

วิลเลียม บัตเลอร์ เยทส์ (William Butler Yeats) ถูกขนานนามว่าเป็นกวีที่โด่งดังตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เดิมทีแล้ววิลเลียมมีเชื่อสายโปรเตสแตนต์เป็นกวีที่มีความสำคัญต่อวรรณกรรมศตวรรษที่ 20 ของไอร์แลนด์และอังกฤษ วิลเลียม บัตเลอร์ เยทส์ ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2466

"กวีที่ยิ่งใหญ่ยุค 20 แห่งไอร์แลนด์"