William Shakespeare ประวัตินักกวีระดับโลก

William Shakespeare เข้าพิธีรับศีลเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 1564 เขาเป็นทั้งนักกวีและนักเขียนชาวอังกฤษ ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษและของโลก มีฉายาว่า ‘Bard of Avon’ หรือ กวีแห่ง Avon งานเขียนของเขาที่ยังเหลือมาจนถึงปัจจุบัน มีบทละคร 38 เรื่อง กวีนิพนธ์แบบ Sonnet 154 เรื่อง กวีนิพนธ์แบบยาว 2 เรื่อง รวมทั้งบทกวีอื่นๆ อีกมากมายหลายชุด ตลอดจนได้รับการแปลไปเป็นภาษาอื่น William Shakespeare เกิด ณ เมือง Stratford ริมแม่น้ำ Avon เมื่อเขามีอายุได้ 18 ปี เขาได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ Anne Hathaway มีลูกด้วยกัน 3 คน ได้แก่ Susanna และฝาแฝด Hamnet กับ Judith ช่วงค.ศ. 1585-1592 เขามีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดงในกรุง London ต่อมาเขาจึงได้เป็นนักเขียน รวมทั้งได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในคณะละคร Lord Chamberlain’s Men ที่ในภายหลังมีชื่อเสียงในนาม King’s Men William Shakespeare เมื่อทำงานจนอายุใกล้ถึงฝั่ง เขาได้เกษียณตัวเองกลับไปยัง Stratford ในปี ค.ศ. 1613 และเสียชีวิตลงในอีก 3…

"William Shakespeare ประวัตินักกวีระดับโลก"

William Blake ประวัตินักกวีระดับโลก

William Blake เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1757 เสียชีวิตลงในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1827 เขาเป็นทั้งกวีและนักวาดภาพชาวอังกฤษ เขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ หากแต่ผลงานของเขากลับได้รับการยอมรับ ในประวัติศาสตร์ทั้งงานบทกวีนิพนธ์และภาพวาด ผลงานของเขาเคยได้รับยกย่องว่า ‘มีความโดดเด่นก้าวหน้ากว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Britain ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้’ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเดินทางไปไหน อีกทั้งเขายังเคยเดินทางออกไปจากกรุง London เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต แต่ทว่าผลงานของเขากลับแสดงให้เห็นถึงพลังจินตนาการอันยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก ผลงานของ William Blake แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ เฉพาะของศิลปินในยุค Romantic หรืออาจก่อนยุค Romantic เสียด้วยซ้ำ เนื่องจากงานของเขาส่วนใหญ่ จะถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษ 18 ลักษณะของงานถึงแม้จะแสดงให้เห็นถึงความเคารพยำเกรงในพระคัมภีร์ Bible แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นปฏิปักษ์ต่อคริสตจักร Blake ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอุดมการณ์รวมทั้งความทะเยอทะยานของกลุ่มนักปฏิวัติฝรั่งเศส อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากนักคิดผู้โด่งดัง เช่น Jacob Boham และ Emanuel Swedenborg ถึงแม้จะรู้ถึงแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของเขา หากแต่งานของ Blake เองก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังมีความเป็นอัตลักษณ์สูง นักวิชาการในคริสต์ศตวรรษ 19 คนหนึ่งได้อธิบายถึง Blake ว่าเป็นเหมือน ‘ดวงประทีปอันโชติช่วง’ William Blake เป็นคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหน โดยเขาออกเดินทางออกนอก London เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น หากแต่ผลงานที่เขาสร้างขึ้นล้วนมีความโดดเด่น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า William Blake เป็นศิลปินที่มีพลังจินตนาการอันสูงส่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับผลงานชิ้น Songs of Innocence…

"William Blake ประวัตินักกวีระดับโลก"

Sir Walter Raleigh ประวัตินักกวีระดับโลก

Sir Walter Raleigh เป็นชายที่มากความสามารถ มีทักษะทั้งทางด้าน กวี, นักเขียน, ข้าราชสำนัก รวมทั้งนักล่าอาณานิคม เขาเป็นชนชั้นนำของประเทศอังกฤษรุ่นบุกเบิก ซึ่งร่วมสร้างตำนานในเหตุการณ์ ‘British Empire’ Raleigh ได้เข้าศึกไปศึกษาในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เมื่อตอนอายุ 14 ปี เรียนอยู่เป็นเวลา 3 ปี ยังไม่ทันจบการศึกษาดีก็ออกไปเสียเฉยๆ เพราะเขาต้องการเก็บเกี่ยวความรู้ด้วยการท่องเที่ยวผจญภัยในโลกกว้างบ้าง ซึ่ง ณ ขณะนั้น พวกเจ้านครต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสได้มีการรบสู้รบกัน เพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ Raleigh ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสหลังจากออกจากวิทยาลัยด้วยอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น และเขาได้เข้าไปทำการรบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง จนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักรบผู้เก่งกล้า หลังจากนั้นเขาจึงเดินทางกลับมายังประเทศอังกฤษ Raleigh ได้อาสาออกไปรบอีกครั้งเมื่อมีเกิดเหตุจลาจลระหว่างอังกฤษกับไอร์แลนด์ ทำให้เมื่ออายุได้ 29 ปี เขาจึงได้เข้ารับราชการในราชสำนัก เป็นคนรับใช้ของเจ้าใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ พระนางเจ้า Elizabeth โดยพระนางเจ้า Elizabeth ท่านทรงอยู่ในราชสมบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2101-2146 ได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ มีกองทัพเรือที่เข้มแข็ง รวมทั้งการคมนาคมที่แสนสะดวกสบาย จึงทำให้มีสินค้าออกไปทั่วทุกทิศ พระนางเจ้า Elizabeth ไม่เคยอภิเษกสมรสตลอดพระชนม์ชีพ ท่านเป็นราชินีที่ฉลาด เข้มแข็ง สามารถเขียน – พูดภาษากรีก, ละติน, ฝรั่งเศสและอิตาเลียนได้เป็นอย่างดี ท่านใช้อำนาจแบบเผด็จการที่เต็มไปด้วยความเข้มงวดและเหี้ยมหาญ โดย Raleigh ที่ได้เข้ารับราชการแล้ว ชื่อเสียงของเขา ได้ทราบไปถึงพระนางเจ้า Elizabeth ท่านจึงทรงทดลองให้งานกับ Raleigh…

"Sir Walter Raleigh ประวัตินักกวีระดับโลก"